Hoppa till innehåll
Start » Seminarium: markägares perspektiv

Seminarium: markägares perspektiv

Seminarium med perspektiv markägare

Den 8:e februari arrangerade EcoComp ett digitalt seminarium. Webbinariet handlade om utmaningar och möjligheter som markägare stöter på när de vill arbeta med kompensationslösningar för biodiversitet och koldioxid.

Cirka 40 personer deltog, varav ett femtontal var markägarrepresentanter. Maria Johansson från Ecoloop ledde seminariet.

Tre olika markägare

Det inleddes med en dragning om additionalitet från Maria Thorell från Calluna. Hon gav också en överblick över ekologisk kompensation, standarder och klimatkompensation. Därefter gavs en inblick i tre markägares olika förutsättningar och arbete med kompensationsåtgärder.

Sofia Lilja från Bergvik Skog Öst berättade om åtgärder att stärka populationen av sandödlor som påverkats negativt av igenväxning och skuggning. Insatserna bidrar även till att stärka andra arter.

Daniel Bergman är enskild markägare. Han lyfte de värden skogen ger biologiskt, ekonomiskt och socialt. Där kan kompensation möjliggöra att kunna bibehålla och stärka värdena.

Per Rosenberg från Linköpings Stift berättade om Svenska kyrkans ägande och förvaltning av skog, historiskt och i nutid. Stiftet arbetar bland annat i ett projekt om vildbin. I projektet har stiftet tillsammans med Länsstyrelsen gjort en inventering över möjliga åtgärder som kan stärka populationen.

Avslutande diskussioner

Sindre Magnusson från Framtidens Natur & Kulturarv avrundade föredragsblocket. Han berättade om EcoComps inspel kring hur leveranser av ekosystemtjänster kan säkerställas. Sindre lyfte metoder som naturcertifiering, markavtal och förvärv av mark.

Därefter avslutades seminariet med gruppdiskussioner om möjligheter och utmaningar för markägare som vill arbeta med kompensation. I sammanfattningen från diskussionerna lyftes bland annat skattefrågor, hur olika kompensationstjänster och certifieringar förhåller sig till varandra, och att kompensation behöver vara en ekonomisk fördel för markägaren.

Ett stort tack till alla föredragshållare och deltagare!

Vill du veta mer om seminariet, välkommen att kontakta Maria Johansson, maria.johansson(at)ecoloop.se, 070-657 44 95.