Hoppa till innehåll
Start » Äntligen fick vi träffas – EcoComps slutkonferens 4 maj

Äntligen fick vi träffas – EcoComps slutkonferens 4 maj

Projektet EcoComp, steg 2, startade mitt under pandemin, och har därför i stor del fått förlita sig till digitala möten. Glädjen över att få träffas fysiskt i Göteborg under projektets slutkonferens var därför stor. Mötets inramning i Botan-huset beläget i Göteborgs botaniska trädgård, som just börjat blomma i vårsolen, bidrog till stämningen.

Temat för dagen var ”Business and biodiversity – putting a value on nature?” och förmiddagen var ett samarrangemang mellan projekten EcoComp, SamBio och BIOPATH. Presentationer från Hanna Tornevall på Göteborgs botaniska trädgård, Alexandre Antonelli från Göteborgs universitet och Royal Botanical Gardens, Kew samt från Elin Larsson från WWF tog upp den pågående krisen för biologisk mångfald.

Flera talare och projektdeltagare underströk vikten av att sätta ett värde på biologisk mångfald, inte bara i allmänna termer, utan i ekonomiska. Det är först då biologisk mångfald kan tävla med samhällets övriga prioriteringar. Här är EcoComp ett konkret exempel på hur man kan gå till väga för att sätta ett ekonomiskt värde på naturen, intresseväckande presenterat av projektets initiativtagare Maria Thorell. Föredraget bidrog till en viktig diskussion kring hur bevarandeperspektiv och ekonomiska företagsperspektiv kan krocka i den här typen av projekt, och hur man kan hantera den krocken.

Deltagarna från EcoComp samlades sedan på eftermiddagen på i Handelshögskolan i Göteborgs lokaler för att diskutera projektets egna frågor. Presentationer om projektets resultat hölls av deltagare i projektgruppen och dagen avrundades med en framtidsdiskussion där Henrik Juhlin från ZeroMission berättade om deras resa för att sätta igång tankarna på hur EcoComp tar sina idéer vidare.

Projektdeltagarna var överens om att initiativ som EcoComp är både viktiga och efterfrågade av marknaden. Flera deltagare påpekade att man kommer snabbast vidare genom att börja testa i verkligheten. Att lära medan man gör med andra ord. Diskussioner mellan utvecklarbolagen om hur EcoComp går vidare pågår just nu. Information kommer på hemsidan, och på LinkedIn, så håll gärna fortsatt kontakt med oss där även efter augusti!