Hoppa till innehåll
Start » Projekt EcoComp

Projekt EcoComp

Syftet med EcoComp är att utveckla en marknadsbaserad handelslösning för handel med biodiversitetskrediter och naturbaserad kollinlagring som gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemen. Utmaningen som den biologiska mångfalden står inför idag, i kombination med klimatfrågan, har skapat en enorm efterfrågan på storskaliga åtgärder som både stödjer biodiversiteten och minskar växthusgaser i atmosfären. Samtidigt ska åtgärderna ge markägarna säkra inkomster till ett pris som marknaden är villig att betala. Projektet EcoComp sammanlänkar dessa två behov och kommer att möjliggöra för aktörer att kompensera för negativ ekologisk påverkan och klimatpåverkan som en del av sin dagliga verksamhet och i sitt hållbarhetsarbete.

Genom EcoComp kommer det att bli möjligt att knyta samman aktörer som har ett behov av att kompensera för sin verksamhet med aktörer som har tillgång till mark och kunskap om markförvaltning.
Genom EcoComp kommer det att bli möjligt att knyta samman aktörer som har ett behov av att kompensera för sin verksamhet med aktörer som har tillgång till mark och kunskap om markförvaltning.