Hoppa till innehåll
Start » Läs EcoComps slutrapport

Läs EcoComps slutrapport

Projektet EcoComp UDI steg 2 är avslutat. Projektresultaten har sammanfattats i en publik slutrapport som nu finns tillgänglig.

Under projektets gång har projektparterna och referensaktörerna haft många viktiga samtal och lärt sig mycket av varandra, om hur olika branscher fungerar och stora och små frågor som måste lösas för att trovärdig och tillförlitlig handel med biodiversitetskrediter och naturbaserad kolinlagring ska kunna bli verklighet.

De viktigaste resultaten har projektledarna sammanfattat i en publik slutrapport: En handelsplattform för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Ett stort tack till alla projektparter, referensaktörer, projekt- och arbetspaketsledare som har bidragit med kunskap, engagemang och praktiskt arbete i projektet! Nu är UDI steg 2-projektet avslutat, men arbetet fortsätter i olika konstellationer. Närmast genom ett initiativ för att ta fram en branschstandard för handel med biodiversitetskrediter och naturbaserad kolinlagring för Sverige och i förlängningen Europa. Vill du veta mer om detta, hör av dig till kontaktpersonen Magnus Stenmark på Calluna.