Hoppa till innehåll
Start » Samarbets­partners

Samarbets­partners

Projektets samarbetspartners samlar expertis från näringsliv, akademi och ideell sektor för att utveckla EcoComp. Läs mer om projektets partners, testpiloter (både kompensatörer och leverantörer) och referensaktörer nedan.

Projektet leds av projektledare från Calluna AB. Det är uppdelat i åtta s.k. arbetspaket, där varje paket leds av en arbetspaketsledare. Projektets styrgrupp tar övergripande inriktningsbeslut och består av en representant från varje deltagande organisation.

Södertörns högskola

EcoComp genomförs med stöd av