Hoppa till innehåll
Start » Arkiv för Sandra Frosth

Sandra Frosth

Läs EcoComps slutrapport

Projektet EcoComp UDI steg 2 är avslutat. Projektresultaten har sammanfattats i en publik slutrapport som nu finns tillgänglig. Under projektets gång har projektparterna och referensaktörerna haft många viktiga samtal och lärt sig mycket av varandra, om hur olika branscher fungerar och stora och små frågor… Läs mer »Läs EcoComps slutrapport

Aktörsporträtt: Per Rosenberg, Linköpings stift

År 2015 lanserade Linköpings stift sin första samlade klimatstrategi, och höjde med denna ambitionerna i hållbarhetsarbetet påtagligt. Sedan dess har stiftet gått i bräschen för Svenska kyrkans arbete inom miljö och klimat, och som förvaltare av närmare 30.000 hektar produktiv skogsmark har Linköpings Stift potential att skapa stor skillnad för biodiversitet och kolinlagring, och har redan miljöcertifierat skogsförvaltningen.

Aktörsporträtt: Pär Lönnerhed – Field

Efter att ha upptäckt geografiska informationssystem (GIS) genom en yrkesutbildning är Pär Lönnerhed sedan 2010 dataprocessutvecklare och expert på geografiska data på företaget Field. Deltagandet i EcoComp har inneburit utformning av tekniska plattformen och dess samspel med affärsmodellen. Arbetet har innehållit ställningstaganden både vad gäller hårda och mjuka frågor, vilket betytt nya erfarenheter.

Äntligen fick vi träffas – EcoComps slutkonferens 4 maj

Projektet EcoComp, steg 2, startade mitt under pandemin, och har därför i stor del fått förlita sig till digitala möten. Glädjen över att få träffas fysiskt i Göteborg under projektets slutkonferens var därför stor. Mötets inramning i Botan-huset beläget i Göteborgs botaniska trädgård, som just börjat blomma i vårsolen, bidrog till stämningen.

Viktor Elliot

Aktörsporträtt: Viktor Elliot – Handelshögskolan i Göteborg

När Handelshögskolan i Göteborg blev en del i EcoComp 2 var ambitionen för Viktor Elliot och hans forskarkollegor att utreda vilka finansiella mekanismer som behövs för att möjliggöra handel med biodiversitetsenheter. Uppdraget har utvidgats – nu ska en affärsmodell för handelsplattformen komma på plats.

EcoComps femte nyhetsbrev är ute

I EcoComps femte nyhetsbrev riktar vi lite extra ljus mot projektets konferens som hålls i Göteborg den 4 maj. Du kan även läsa om testerna som projektet genomför samt intressanta aktörsporträtt om Södertörns högskola och Sollentuna kommun.

Aktörsporträtt: Södertörns högskola – Katarina Elofsson

Ett stort intresse för natur och miljö förde, med några omvägar, Katarina Elofsson in på forskningsfältet miljöekonomi. Centralt i hennes forskning är utformning av ekologisk kompensation och hon berättar att hon valde att medverka i EcoComp då hon ser att initiativet har potential att vara en viktig föregångare då det kommer till kompensation.

Nu kan du läsa EcoComps fjärde nyhetsbrev

EcoComps fjärde nyhetsbrev, och årets sista, präglas av biologisk mångfald med intervjuer med Calluna och Framtidens Natur och Kulturarv. Nyhetsbrevet innehåller spaningar från omvärlden och tips inför kommande helger.

Andra omgången tester är i gång

Under sommaren genomförde Ecocomp första omgången tester av affären kring handelsplattformen. Efter bearbetning av resultaten genomför projektet nu en andra testomgång.