Hoppa till innehåll

Projektledare

Samarbetspartners

Referensaktörer

Med stöd av

SE ECOCOMPS SAMARBETSPARTNERS OCH REFERENSAKTÖRER

Logotyper för nationella miljömål och globala mål relaterade till klimat och biologisk mångfald

Sofia Lilja

Sofia Lilja, hållbarhetschef Bergvik Skog Öst

Sindre Magnusson

”Vår organisation har som mål att förbättra förutsättningarna för en natur med rik biologisk mångfald. I EcoComp prioriterar vi främst utvecklingsarbetet kring affärsmodeller, strategisk kommunikation samt lagar och regler. Vi tror att projektet kommer att utvecklas till en viktig plattform för affärsuppgörelser som kan gynna ekosystem och kolinlagring, med kvalitetssäkrad data som grund för att bedöma befintliga och potentiella värden.”

Sindre Magnusson, ordförande Framtidens Natur & Kulturarv

”Jag har jobbat länge med fokus på både klimat och biologisk mångfald inom markförvaltning, i olika projekt från kommunal till europeisk nivå samt konsultverksamhet. I EcoComp ser jag en möjlighet att driva fram en praktisk lösning för att nå Agenda 2030-målet om biologisk mångfald. Projektets styrka är dess breda kompetens genom alla projektparter och referensaktörer.”