Hoppa till innehåll
Start » Arkiv för Tove Adelsköld

Tove Adelsköld

Aktörsporträtt: Sollentuna kommun – Lars Keski-Seppälä

Nyfikenheten på projektets frågeställningar inom kolinlagring var det som lockade in Sollentuna kommun som testpilot i projektet EcoComp. Kommunen var tidig med att blanda in beräkningar av klimatpåverkan i sitt arbete. EcoComp har gett dem värdefulla inblickar i hur man kan resonera kring kompensationsfrågor inom både ekologi och klimat.

Deltagare på seminarium

Konferens 4 maj

Varmt välkommen till Göteborg 4 maj och konferensen Business & Biodiversity: Putting a Value on Nature? Konferensen handlar om mötet mellan företag och natur och EcoComp utgör en del av konferensprogrammet.

Aktörsporträtt: Calluna – Maria Thorell

Det började med en önskan om att vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald. Maria Thorell på Calluna är den som kläckte idén till det som idag är EcoComp. Inom projektet arbetar Calluna med många delar som på olika sätt berör biologisk mångfald och miljöjuridik.

Marie Kristoffersson och Kristin Beecken är projektledare respektive biträdande projektledare för EcoComp.

Förändringar i projektledningen

I samband med att projektet nu går in i en ny fas genomför vi även en förändring i EcoComps organisation med en ny projektledare och delvis nya arbetssätt för projektstyrningen.

På gång i projektet

Under våren har det arbetats hårt inom EcoComp med bland annat regelverk, definitioner, affärsmodell, finansiering, dataflöden, kommunikation och tester. Ledarna för projektets så kallade arbetspaket berättar här vad som har hänt under våren och vad som är på gång framöver.