Hoppa till innehåll
Start » Förändringar i projektledningen

Förändringar i projektledningen

Projektet Ecocomp Steg 2 går nu in på sitt andra och avslutande år. Under våren har projektdeltagarna arbetat hårt med bland annat regelverk och beräkningsmodeller, affärsmodeller och teknisk plattform. I juni genomförde vi tester av affärsmodellen, vilka kommer att presenteras för hela projektgruppen i september. I samband med att projektet nu går in i en ny fas genomför vi även en förändring i EcoComps organisation med en ny projektledare och delvis nya arbetssätt för projektstyrningen.

Ny projektledare

Ny projektledare från 22 augusti är Marie Kristoffersson. Marie har tidigare varit anställd vid Calluna men gick i pension i början av året. Nu har erbjudandet om att leda utvecklingsprojektet EcoComp lockat tillbaka henne till arbetslivet, om än bara på deltid.

Marie har en bred erfarenhet som projektledare, strateg och chef. I sitt yrkesliv har hon arbetat med fokus på både klimat och biologisk mångfald inom markförvaltning, olika projekt från kommunal till europeisk nivå samt konsultverksamhet.

Kristin Beecken (också på Calluna) fortsätter i sin roll som biträdande projektledare. I team med Marie får hon nu ett utökat ansvar och en mer framträdande roll inom PL-teamet.

Arbetar i team

Marie Kristoffersson och Kristin Beecken kommer att ha ett tätt samarbete i ledningen av projektet. Marie ansvarar för projektets framdrift i stort utifrån ansökan, styrgruppens beslut och projektplaneringen. Kristin tar hand om den dagliga driften, såsom samordning av möten, framdrift av specifika uppgifter, löpande kontakt med arbetspaketen och projektdeltagare.

Marie Kristoffersson och Kristin Beecken utgör projektledningen för projektet EcoComp.
Marie Kristoffersson (t.v.) och Kristin Beecken (t.h.) är projektledare respektive biträdande projektledare för EcoComp.