Hoppa till innehåll
Start » Konferens 4 maj

Konferens 4 maj

Deltagare på seminarium/konferens.

Du är varmt välkommen till Göteborg den 4 maj för att delta i en konferens med titeln Business & Biodiversity: Putting a Value on Nature? 

Konferensen handlar om mötet mellan företag och natur och huruvida det går att sätta ett ekonomiskt värde på naturen. EcoComp utgör en del av konferensprogrammet och våra projektdeltagare kommer att finnas på plats.

Det är Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs botaniska trädgård som arrangerar konferensen, som är ett samarbete mellan de tre projekten EcoCompBIOPATH och SamBio.

Dagen innebär en fin möjlighet att få träffa andra som arbetar med likartade frågor och diskutera aktuella frågeställningar. Syftet med denna konferens är att uppmärksamma dagens snabbt framväxande miljö av forskning och utveckling kring företagande och biologisk mångfald.

Du kan läsa mer om denna konferens och anmäla dig här: