Hoppa till innehåll
Start » Projektledning

Projektledning

Läs EcoComps slutrapport

Projektet EcoComp UDI steg 2 är avslutat. Projektresultaten har sammanfattats i en publik slutrapport som nu finns tillgänglig. Under projektets gång har projektparterna och referensaktörerna haft många viktiga samtal och lärt sig mycket av varandra, om hur olika branscher fungerar och stora och små frågor… Läs mer »Läs EcoComps slutrapport

Ecocomp Ansökan steg 2

Ny projektledare: Carolina Frisk

Projektet välkomnar Carolina Frisk som ny projektledare för EcoComp Steg 2! Carolina Frisk är utbildad miljöingenjör och har en bakgrund som dagvattenutredare. De senaste åren har hon fått ett stort intresse för uppdragsledning. Carolina började sin anställning på miljökonsultföretaget Calluna den 4 oktober. Baserad vid… Läs mer »Ny projektledare: Carolina Frisk