Hoppa till innehåll
Start » Arkiv för Maria Johansson

Maria Johansson

Deltagare på seminarium

Seminarium i februari

Den 8 februari 2022 anordnar EcoComp ett seminarium om markägarens perspektiv på kompensationstjänster för biodiversitet och koldioxid.

Ecocomp Ansökan steg 2

Ny projektledare: Carolina Frisk

Projektet välkomnar Carolina Frisk som ny projektledare för EcoComp Steg 2! Carolina Frisk är utbildad miljöingenjör och har en bakgrund som dagvattenutredare. De senaste åren har hon fått ett stort intresse för uppdragsledning. Carolina började sin anställning på miljökonsultföretaget Calluna den 4 oktober. Baserad vid… Läs mer »Ny projektledare: Carolina Frisk

Ansökan beviljad för EcoComp steg 2

Fortsatt utveckling av EcoComp säkrad

EcoComp är ett pågående innovationsprojekt som tar fram en lösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation. Vinnova har nu beviljat en ansökan om fortsatt utveckling av projektet. Calluna AB står bakom ansökan i samverkan med en stark konstellation av olika aktörer.  Vinnovas ja till fortsatt utveckling EcoComp tilltalade för andra gången utvärderingskommittén hos Vinnova,… Läs mer »Fortsatt utveckling av EcoComp säkrad