Hoppa till innehåll
Start » Fortsatt utveckling av EcoComp säkrad

Fortsatt utveckling av EcoComp säkrad

EcoComp är ett pågående innovationsprojekt som tar fram en lösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation. Vinnova har nu beviljat en ansökan om fortsatt utveckling av projektet. Calluna AB står bakom ansökan i samverkan med en stark konstellation av olika aktörer. 

Vinnovas ja till fortsatt utveckling

EcoComp tilltalade för andra gången utvärderingskommittén hos Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet handlar om att utveckla en marknadsbaserad handelslösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation som samtidigt gynnar den biologiska mångfalden. Projektet möter markägarnas växande intresse för ekologisk och naturbaserad kompensation.

Vinnova har beviljat medel för nästa steg av projektet under åren 2021-2023. Arbetet i projektet drar igång direkt i augusti. 

Vi är både glada och lättade här på Calluna, vi trodde starkt på vår ansökan men vet att konkurrensen är hård, säger VD Fredrik Ström. 

Stor efterfrågan

Maria Thorell, miljökonsult på Calluna AB, fick idén till EcoComp när hon såg den biografiska filmen Miss Potter. Hon inspirerades av Beatrix Potter som gjorde en stor insats för lantbrukare och biologisk mångfald i Lake District i Storbritannien för ungefär hundra år sedan.

Utmaningen som den biologiska mångfalden står inför idag, i kombination med klimatfrågan, har skapat en enorm efterfrågan på storskaliga åtgärder som både stödjer biodiversiteten och minskar växthusgaser i atmosfären, säger Maria Thorell på Calluna AB. Samtidigt ska åtgärderna ge markägarna säkra inkomster till ett pris som marknaden är villig att betala. EcoComp-projektet sammanlänkar dessa två behov. Det kommer att möjliggöra för aktörer att kompensera för negativ ekologisk påverkan och klimatpåverkan, som en del av sin dagliga verksamhet och i sitt hållbarhetsarbete

Stark konstellation av aktörer

Självklart har projektet en del svårigheter framför sig att klara ut på vägen mot en färdig handelslösning. Man är dock övertygade om att kunna skapa ett pålitligt system för marknaden redan i version 1.0. Certifikat och standardiserade metoder som möjliggör för intressenter att utvärdera vad som har sålts och köpts är en viktig pusselbit. En annan är långsiktig säkerhet för de kompenserade områdena. 

Vi är glada att ha en stark konstellation av aktörer som samarbetspartners och referensgrupp i detta arbete, säger Magnus Bäck, projektledare för EcoComp på Calluna AB. 

Under plattformens utveckling kommer projektgruppen att arbeta tillsammans för att systematiskt testa systemet. Gemensamt förbättrar de plattformen steg för steg inför etableringen av EcoComp på marknaden 2023. 

Etiketter: