Hoppa till innehåll
Start » Aktörer

Aktörer

Aktörsporträtt: Calluna – Maria Thorell

Det började med en önskan om att vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald. Maria Thorell på Calluna är den som kläckte idén till det som idag är EcoComp. Inom projektet arbetar Calluna med många delar som på olika sätt berör biologisk mångfald och miljöjuridik.

Aktörsporträtt: Catena – Anna Wallander

Hållbarhetsfrågor har fått en betydande roll i fastighetsbolaget Catenas verksamhet. Med ambitiösa hållbarhetsmål strävar man mot att år 2030 ha nettonoll växthusgasutsläpp och ett fastighetsbestånd som är nettopositivt vad gäller biodiversitet. En utmaning vad gäller biodiversiteten är dock att hitta metoder för att kvantifiera påverkan och effekter av insatser.

Ecocomp Ansökan steg 2

Ny projektledare: Carolina Frisk

Projektet välkomnar Carolina Frisk som ny projektledare för EcoComp Steg 2! Carolina Frisk är utbildad miljöingenjör och har en bakgrund som dagvattenutredare. De senaste åren har hon fått ett stort intresse för uppdragsledning. Carolina började sin anställning på miljökonsultföretaget Calluna den 4 oktober. Baserad vid… Läs mer »Ny projektledare: Carolina Frisk