Hoppa till innehåll
Start » Andra omgången tester i slutskedet

Andra omgången tester i slutskedet

Under vinterhalvåret har EcoComp genomfört andra omgången tester. Arbetet har bestått i att arbeta efter ett fiktivt case med syftet att ta fram en värderingsmall för mark. Parallellt med detta har projektet anordnat flera workshops, däribland ”additionalitet och spårbarhet”, ”greenwash” och ”skogsekonomi”.

– I den andra omgången av testerna har vi kommit fram till väldigt intressanta resultat, och vi är snart redo att sätta ihop erbjudandet EcoComp, säger Pär Lönnerhed på Field som lett arbetet.

I det fiktiva caset har arbetet fokuserat på ytor där det kommer att ske en förlust i naturvärden. Samtidigt har projektet utrett geografiskt närliggande ytor som kan tas i an i anspråk för att förmildra förlusterna. Syftet har varit att ta fram en värderingsmall som tar hänsyn till ekonomi och biologi.

Workshopserien har handlat om principer för vad som ska klassas som kompensation och vad som kan klassas som ”additionalitet”. Deltagare har varit markägare, kompensationsköpare och -förmedlare.

– Additionalitet, det vill säga att åtgärderna innebär en fysisk positiv skillnad i naturen som följd av den köpta kompensationen, har varit centralt i workshopserien. Fokus har varit spårbarhet och att åtgärder och nyttor kan kopplas ihop på ett vetenskapligt sätt. För att EcoComps erbjudande ska vara trovärdigt och göra skillnad behöver vi skapa ett affärssystem som säkerställer detta, säger Pär Lönnerhed.