Hoppa till innehåll
Start » Aktörsporträtt: ZeroMission – Jenny Blomberg

Aktörsporträtt: ZeroMission – Jenny Blomberg

Företaget ZeroMission hjälper sina kunder att beräkna och minimera sin klimatpåverkan, samt att klimatkompensera för sina verksamheter. Idag är ZeroMission världens största försäljare av klimatkompensation, certifierad av det internationella organet Plan Vivo.

ZeroMission grundades 2006 av fyra hållbarhetskonsulter på U&We, vilka fortfarande utgör bolagets styrelse. Idén till företaget föddes efter att en dotter till en av de fyra ville hitta ett sätt att klimatkompensera för en flygresa. Hon kom då i kontakt med stiftelsen Plan Vivo. De initierar och certifierar utvecklingsprojekt i Syd med fokus på att skydda och restaurera naturliga ekosystem, skapa naturlig lagring av kol och stärka lokalsamhällen.

En insikt kom till de fyra konsulterna. Plan Vivo-projekt skulle kunna utgöra en mer ”naturlig” och lokalt anpassad form av klimatkompensation för företag än många av de storskaliga trädplanteringarna som poppade upp på tropiska breddgrader.

Certifierad och holistisk klimatkompensation

Jenny Blomberg på ZeroMission.
Jenny Blomberg är klimatstrateg på ZeroMission.

Idag säljer ZeroMission mest Plan Vivo-certifierad klimatkompensation av alla aktörer i världen. Som ett första steg i arbetet med nya kunder gör de emellertid noggranna klimatberäkningar. Detta för att kunderna ska kunna minska sina utsläpp. Det är enligt Jenny Blomberg en grundläggande del i arbetet med att gå mot klimatneutralitet eller klimatpositivitet. Jenny arbetar som klimatstrateg på ZeroMission sedan 12 år tillbaka.

Klimatkompensationen är sedan ett sätt för företagen att ta ansvar för de utsläpp som de inte kan minska på kort sikt, säger hon.

ZeroMission investerar idag huvudsakligen i Plan Vivo-projekt som kretsar kring skogsekosystem och stärkande av den biologiska mångfalden. Handelsvaran i arbetet är klimatkrediterna som kunderna betalar för, men slutmålet är alltid hållbar utveckling.

För att vi ska arbeta med ett klimatkompensationsprojekt så vill vi att det ska ha ett holistiskt angreppssätt, där miljö och sociala världen är integrerade, menar Jenny Blomberg.

Expertkunskap i EcoComp

I ett svenskt perspektiv kan få företag mäta sig med ZeroMission vad gäller erfarenhet av klimatkompensationsbranschen. Därmed har ZeroMission fått en expertroll i projektet EcoComp kring befintliga kompensationsprojekt, metoder och standarder. Dessutom bidrar de med kunskap om kundernas och marknadens behov.

Samtidigt är klimatkompensation på mark inom Sveriges gränser, som EcoComp ämnar möjliggöra, något helt nytt även för ZeroMission.

Vi tycker att det är spännande att vara med i utvecklingen av svensk klimatkompensation och få se hur det kan appliceras på en svensk kontext, säger Jenny Blomberg. Svensk klimatkompensation är något som svenska företag har efterfrågat i över tio års tid. Det vore spännande att se det bli verklighet.