Hoppa till innehåll
Start » Aktörsporträtt: Bergvik Skog Öst – Sofia Lilja

Aktörsporträtt: Bergvik Skog Öst – Sofia Lilja

När vi får fatt i Sofia Lilja, hållbarhetschef på EcoComp-partnern Bergvik Skog Öst, sitter hon framför datorn vid hemarbetsplatsen i Gävle.

Utanför sitt fönster har hon ett skogsbryn där djur titt som tätt passerar. Med sitt stora naturintresse händer det ibland att Sofia får syn på något som gör att hon måste slänga sig upp från kontorsstolen och plocka fram kameran.

I ögonvrån såg jag häromdagen en spillkråka i en björk här bredvid. Så jag gav mig ut snabbt och väntade in ett riktigt bra fototillfälle. När den började hacka i trädet på jakt efter mat förstod jag också varför björken sett allt mer miserabel ut, förklarar Sofia Lilja.

Vägen till Bergvik

Sofia Lilja, hållbarhetschef på Bergvik Skog Öst
Sofia Lilja, hållbarhetschef på Bergvik Skog Öst

Naturintresset och fascinationen för skogen var också avgörande i Sofia Liljas utbildningsväg, som kröntes av en doktorsavhandling kring historisk användning av skogen. Efter detta sökte hon och fick jobb som certifierings- och hållbarhetsansvarig på dåvarande Bergvik Skog AB. De förfogade över 2,3 miljoner hektar mark i Mellansverige.

Vid en omfattande omstrukturering 2019, där hela Bergvik Skog AB delades upp mellan dess ägare, återgick 360.000 hektar mark i dotterbolaget Bergvik Skog Öst till BillerudKorsnäs (som ägt marken innan Bergvik Skog bildades 2004). Därefter gick AMF Pension in som huvudägare i Bergvik Skog Öst. Sofia Lilja följde med till det nya, mindre Bergvik. Något som innebar en del förändringar i hennes arbetsuppgifter.

– Jag har alltid jobbat med hållbarhetsfrågor i Bergvik, men nu med det mindre markinnehavet har jag även kunnat arbeta mer strategiskt med naturvården i våra skogar, berättar hon.

Rollen i EcoComp   

I EcoComp-samarbetet finns Bergvik Skog Öst med i egenskap av markägare och leverantör. Ingen avverkning sker dock i företagets regi, de operativa skogstjänsterna och förvaltningen hanteras istället av minoritetsägaren BillerudKorsnäs. Istället ägnar sig Bergvik Skog Öst och Sofia Lilja mycket åt att långsiktigt främja en mer hållbar användning av skogen. Detta med fokus på ökad variation, restaurering av biotoper och åtgärder för hotade arter.

De här frågorna är jätteviktiga, även för AMF som jobbar mycket med hållbarhet, säger Sofia Lilja. Virket finns ju hela tiden med i bilden. Men vi frågar oss också vad mer vi kan göra med skogen, marken och vattnet, fortsätter hon.

Att som skogsbolag finnas med i en satsning som EcoComp är för Sofia Lilja helt rätt väg. Det faktum att så många olika aktörer är inblandade ser hon som en styrka. Genom detta kommer man att belysa alla aspekter av en handelsplattform och reda ut alla oklarheter i förstudiearbetet. Hon och företaget känner sig också på hemmaplan i interaktion med de andra aktörerna.

Vi diskuterar kring sådant som är viktigt för oss. Och när vi pratar om begrepp som skadelindringsheriarkin och additionalitet så finns det faktiskt någon som förstår, menar hon.

Skogen är en produkt av historien och nyligen gjorda insatser för biologisk mångfald har ännu inte fått full effekt.

Framtiden för skogen

När Sofia Lilja får möjlighet att blicka framåt ett decennium, med skogen som utgångspunkt, tror hon att mycket kommer att ha hänt. Hon ser att det sannolikt lär vara lika självklart att handla med ekosystemtjänster och att ersätta markägare för åtgärder, som det är att betala för bioråvara. Givetvis kommer Bergvik Skog Öst att vara med i denna utveckling. Det hållbarhetsarbete man redan gör kommer successivt också synas allt tydligare.

Skogen är ju en produkt av historien och nu avverkas hos oss skog som planterades mellan 30- och 50-talet med ett helt annat tänk än idag, berättar Sofia Lilja. De insatser vi gjort för biologisk mångfald under exempelvis 90-talet har ännu inte fått full effekt.

Vad som framgent också kommer få allt större vikt är Bergvik Skog Östs satsningar för att anpassa skogen till ett förändrat klimat. På innehavet har företaget gjort en övergripande klimatanalys. Den kan ligga till grund för planering av brandbarriärer och åtgärder för att motverka torka i landskapet. Detta är ingripanden som är tänkta att också ge positiv effekt på biodiversiteten. 

Nyfiken på skog!

Att arbeta som hållbarhetschef inom Bergvikskoncernen har för Sofia Lilja inneburit att hon kunnat syssla med skogsfrågor på ett brett plan, långt bortom det rena skogsbruket. Sedan 2016 har tjänsten också möjliggjort för henne att ta sig an skogen på ett mer kreativt och pedagogiskt vis.

Bergviks styrelse ville att vi skulle bidra till att öka kunskapen om skogen och alla dess arter, så vi startade Facebook-kontot ”Nyfiken på skog” där jag gör regelbundna inlägg om träd, djur och årstidernas gång. Man kan väl säga att min kärlek till skogen också kommer till uttryck rätt mycket där, påpekar Sofia Lilja och skrattar.

Hon tillägger också att inläggen på Nyfiken på skog under hösten kommer i bokform med vackra bilder. Detta förutsatt att arbetet löper på enligt plan. Håll utkik! Kontot ”Nyfiken på skog” hittar du här.

Tre snabba frågor till Sofia Lilja!

Kamera eller Svampkorg

Skidor eller Roddbåt

Lingon eller Blåbär