Hoppa till innehåll
Start » Affärsmodeller, tester & omvärld – projektmöte samlade EcoComp-deltagare

Affärsmodeller, tester & omvärld – projektmöte samlade EcoComp-deltagare

I september bjöd EcoComp in alla projektdeltagare till ett projektmöte i syfte att informera om projektets framsteg. Ett trettiotal personer deltog i mötet. På dagens agenda stod handelsplattformens affärsmodell och de tester som projektet har gjort tillsammans med markägare och potentiella köpare. Dessutom redovisade man en omvärldsbevakning gällande biologisk mångfald, finansvärlden och deras förhållande till varandra.

Mötet började med att presentera det nya projektledarteamet, Marie Kristofersson och Kristin Beecken. Läs mer om förändringarna här.

Affärsmodell och tester

Anders Sandoff från Handelshögskolan i Göteborg började sedan sin presentation. Han berättade om det arbete som arbetspaketet har gjort inom ramen för affärsmodeller för plattformen EcoComp. Affärsmodellen består av flera komponenter; ombesörja tjänsten ekologisk- och klimatkompensation, medlemshantering i form av marknadsföring, försäljning och kontrakt samt övervakning av själva marknadsplatsen.

Affärsmodellen och tjänstens förutsättningar har beskrivits i ett prospekt. Detta har man sedan använt som underlag i intervjuer med markägare och potentiella köpare. Nästa steg i arbetet är att finslipa modellen, för att sedan genomföra fler tester och intervjuer.

Omvärldsbevakning

Därefter presenterade Maria Thorell (Calluna) tillsammans med Viktor Elliott (Handelshögskolan i Göteborg) och Jenny Blomberg (ZeroMission) en omvärldsbevakning gällande biologisk mångfald och klimatkompensation med koppling till affärs- och finanssektorn.

De lyfte bland annat fram intressanta och viktiga organisationer samt konsumenters och anställdas krav på företag. De konstaterade även att alla företag är beroende av den biologiska mångfalden, samtidigt som de allra flesta av dem också påverkar den.

Avrundning med gruppdiskussioner

En gruppdiskussion avrundade dagens projektmöte. Den handlade om projektparters och deltagares roll i den fortsatta utvecklingen av EcoComp samt de viktigaste resultaten. Dessutom diskuterade grupperna initial inriktning för plattformen vad gäller kompensationsmiljöer.

Slutligen konstaterade mötet att första året i projektet har varit ett mycket kreativt år. Det bådar gott inför andra årets arbete med projektets leveranser. EcoComp ser fram emot att bjuda in till slutkonferens i maj 2023 för att dela erfarenheter, lärdomar och inte minst resultat!

För att hålla koll på vad som händer i EcoComp är du välkommen att följa projektet här på ecocomp.se, på LinkedIn, eller registrera dig för projektets nyhetsbrev.